kolofon

gemäß § 10 Absatz 3 MDStV

Günter Niendorf
Bygnings- og møbelsnedkeri | Glasmestervœrksted

Osterallee 200
24944 Flensburg (Deutschland)

Tel.: 0049 461 36006
Fax: 0049 461 36008

E-Mail: info@tischlerei-niendorf.de
Internet: www.tischlerei-niendorf.de

Forretningsfører: Jürgen Niendorf

Beføjet håndvœrkskammer: Flensburg
Indregistreret i håndvœrkerregister:
Virksomhedsnr.: 211 040 5718
Snedkeri gem. §7.1a HwO
Glasmestervœrksted gem. §7 a HwO

USt-IdNr.: DE 17 88 34 110

Vores vilkår og betingelser for download

Henvisning til EU-tvistbilæggelse:
Europa-Kommissionen tilbyder en platform på http://ec.europa.eu/consumers/odr Online Dispute Resolution (OS) klar, hvor vi ikke deltager.

PaintStore

Generelle leverings- og betalingsbetingelser

1. Alle salgs- og retlige transaktioner udføres udelukkende efter følgende betingelser. Afvigende aftaler, især modstridende vilkår og betingelser kræver udtrykkeligt skriftligt samtykke. Ved at afgive en ordre og indgå kontrakten accepterer klienten betingelserne som bindende. Alle supplerende aftaler krævede Schriftlorm til deres effektivitet.

Den mulige juridiske ugyldighed af en del af følgende betingelser er gyldigheden af ​​det andet indhold deraf uden indflydelse.

2. Tilbud er ikke bindende og kan ændres indtil den skriftlige ordrebekræftelse.

De er betinget af selvforsyning, såfremt entreprenøren har indgået en kongruent sikringstransaktion.

De dokumenter, der tilhører tilbuddet – som illustrationer, tegninger og farvespecifikationer – er kun omtrentlige. Skulle det efter den kommer til dimensionelle eller antal variationer ordre, en korrektion er foretaget på grundlag af den angivne tilbud bulk og priser.

3. De kontraherende regler gælder for alt byggeri (VOB), hvis ikke under eller i ordrebekræftelsen bestemmer andet eller andre særlige arrangementer er lavet. Betingelserne for VOB blev set eller afleveret.

4. Force majeure, uforudsete alvorlige forstyrrelser forlænger leveringstiden med forsinkelsens varighed. Om optagelse af en sådan forsinkelse, vil kunden blive informeret straks fra starten, både den forventede varighed og afslutning af forsinkelsen. Hvis forsinkelsen urimelig lang, kan hver af parterne opsige med godtgørelse for arbejde udført til gengæld kontrakten. Andre kompensationer påløber ikke under de ovennævnte omstændigheder.

Hvis entreprenøren ikke er i stand til at opfylde de aftalte ydeevne og leveringstid af andre grunde, har kunden til at sætte ham i standard skriftligt og bevilge en rimelig forlængelse af den type og omfang, medmindre ydelsen er bestemt af kalenderen.

Klienten kan kræve erstatning for forsinkelse i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed fra entreprenøren, hans juridiske repræsentant eller agent har gjort gældende. Ansvaret for ringe forsømmelighed er udelukket. Ovennævnte forordning gælder ikke for skade på liv, krop eller sundhed.

For levering af genstande sker forsendelsen fra værkstedet eller lageret på bekostning og risiko for kunden. Entreprenøren er berettiget til rimelige delvise ydelser, såfremt byggeproceduren tillader det i samråd med kunden. EV1i. Individuelle ydelser kræver et tillæg, hvis byggepladsen skal kontaktes flere gange.

5. Kan levering som følge af forhold, som kunden er ansvarlig, ikke gjort på den aftalte dato, overgår risikoen på det tidspunkt overført til kunden, hvor den har modtaget angivelse af parathed til levering. Efterfølgende opbevaringsomkostninger bæres af kunden, så materialet værdi vil blive opkrævet.

6. Godkendelse af leveringen eller tjenesteydelserne skal ske efter anmeldelse af afslutning uden forsinket forsinkelse. Dette gælder også for selvstændige delleverancer eller tjenester. Hvis kunden har gjort i bygge varer eller tjenesteydelser eller dele af den i brug, så 12 no. 5, nr. 2 VOB gælder i henhold til punkt fald efter 6 dages lnbenutznahme som bevirkes.

7. I tilfælde af klager skal entreprenøren have mulighed for at afprøve det på stedet. I tilfælde af berettigede klager vil fri rettelse blive gennemført inden for en rimelig frist.

8. Garantien er overtaget til byggearbejde i henhold til VOB. Entreprenøren garanterer, at dets ydeevne på det tidspunkt med faldende de kontraktligt garanterede egenskaber, svarer til reglerne i kunst og er ikke påvirket af fejl, der annullere værdi eller egnethed til den sædvanlige eller formodes ifølge anvendelsen kontrakten eller afbøde. Han er altid ansvarlig for grov uagtsomhed og hensigt med sine vicarious agenter; men ikke ud over. I øvrigt er en garanti udelukket, hvis de plejeinstruktioner, der er givet til kunden, ikke påviseligt er overholdt. Klager skal indberettes skriftligt uden skyldig forsinkelse.

9. Levering – Installation – Demontering

9.1 Ved levering antages det, at køretøjet kan køre og losse direkte til bygningen. Yderligere omkostninger, der er forårsaget af yderligere transportruter eller på grund af vanskelig levering fra køretøjet til bygningen, vil blive opkrævet særskilt. Krævede kranomkostninger er på bekostning af kunden. Trapper skal være acceptable. Hvis udførelsen af ​​kontrahenten eller den af ​​ham udpegede person er hæmmet af omstændigheder, som kunden er ansvarlig for, skal de tilsvarende omkostninger (såsom arbejdstid og billetpris) opkræves.

9.2 Hvis varerne ikke kan samles ved ankomsten af ​​vores forsamlingsbesætningsmedlem på grund af omstændigheder, som kunden er ansvarlig for, er kunden forpligtet til at refundere omkostningerne for det mislykkede forsamlingsbesætningsmedlem. Ankomst- og afgangstider for udførelse og levering beregnes som arbejdstid. Det samme gælder for indkøb af uforudsigelige reservedele, såkaldte samlingsture.

9.3 Hvis installationsomkostningerne er inkluderet i prisen som aftalt, kræver dette normale monteringsmuligheder. Stilladser og andet arbejde er ikke en del af vores forsamlingsforpligtelser og opkræves separat.

9.4 Hvis demonteringsomkostninger indgår i prisen som aftalt, kræver dette normale demonteringsmuligheder. Afmontering af vinduer omfatter ikke demontering og flytning af indvendige vindueskarme. Dette arbejde kan dog udføres af os for en særlig afgift.

9.5 Skader på vindueskarm, fliser og andre skader på bygningen, som nødvendigvis opstår under installation og tilpasning af vinduer, er udelukket fra ansvar.

Klienten er forpligtet til at angive placeringen af ​​forsyningslinjer inden samling. Et ansvar for skader på udbudslinjer er udelukket undtagen i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed.

9.6 Køber er ansvarlig for en uhindret montering på ethvert tidspunkt og for tilstedeværelsen af ​​en elektrisk tilslutning (mindst 20 ampere beskyttet, med en maksimal afstand på 30 m fra det respektive monteringspunkt.

9.7 Monterede rammer, ankre og rammer skal være korrekt gipset umiddelbart efter montering. Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder vores garantibeskatning, medmindre skaden ikke er årsagssammenhængende i forbindelse med manglende gips. Dette gælder også, hvis samlingen ikke er udført af os.

9.8 Maleri og vægpapir er ikke en del af vores ydelser.

10. Ejerskab og ophavsret til omkostningsoverslag, tegninger, udkast og beregninger foretaget af entreprenøren er forbeholdt. Sådanne dokumenter må ikke kopieres eller gøres tilgængelige for entreprenøren uden samtykke fra entreprenøren. Til tegninger, udkast og beregninger udtrykkeligt bestilt på vegne af kunden, skal det aftalte gebyr betales, selv om en ordre ikke er afgivet. Tilbud kan blive opkrævet ved forudgående aftale, selvom bestillingen ikke er placeret.

11. Priserne er nettopriser. Moms vises separat. Medmindre lovgiver har etableret en omsætningsafgift stigning under udførelsen af ​​ordren, entreprenøren forpligter den nye moms på de nettopriser til faktura og kunden er forpligtet til at betale for den nye moms. De endelige beløb, der er angivet i tilbuddet, er bestemt efter vores bedste viden og skal forstås som tilnærmelsesværdige værdier, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. De gælder kun i udelt for at tjenester, der tilbydes / eller leverancer og – i tilfælde af anlægsarbejder – af den fortsatte præstationsevne hos entreprenøren, medmindre afbrydelse af strømmen mulighed fra ordre-tager, er i gæld.

Prisaftalerne for leverancer og ydelser skal forstås som faste priser for perioden på fire måneder efter ordrenes afslutning. Begyndelsen af ​​perioden er dagen for modtagelse af ordrebekræftelsen. Aftaler, som levering og ydeevne periode på mere end fire måneder efter, at kontrakten omfattede entreprenøren er berettiget til at udstede forekommet prisstigninger i købsprisen.

For godtgørelsen gælder DIN-forordningen, som er indeholdt i kontraktbetingelserne for byggearbejde (VOB). Se venligst afsnit 3, sidste sætning af betingelserne. Betingelserne kan ses på forespørgsel.

Hvis der kræves præstation uden for normal arbejdstid, kan det medføre beregning af ekstra løntilskud.

12. Alle tjenester, herunder delvise ydelser, skal betales fuldt ud inden for 8 dage efter deres bidrag eller fakturering. Nedbetalinger skal foretages efter aftale.

Checks accepteres kun til betaling, men ikke ved betaling. I tilfælde af en kontrol protest kan entreprenøren anmode om øjeblikkelig kontant betaling, også for senere forfaldne papirer, mod tilbagesendelse af papiret.

Rente på restancer vil blive opkrævet ved standard bankrente på løbende kredit. P. a. beregnet. De skal fastsættes højere eller lavere, hvis entreprenøren kan bevise en højere rentegodtgørelse, eller køberen kan bevise en lavere byrde.

Betalinger krediteres først til eventuelle dunning omkostninger, renter og derefter til de ældste gæld. En væsentlig forringelse af kundens kreditværdighed giver entreprenøren ret til at kræve forskud eller sikkerhedsindskud.

Hvis kunden ikke overholder aftaler betalings-, er entreprenøren berettiget til en afdragsfri periode truet af afvisning og at opsige kontrakten efter udløbet eller at kræve erstatning for manglende opfyldelse.

13. Enhver tvist kun eksperter til evaluering af ydeevne og levering fejl er tilladt, som er officielt godkendt af handel og industri Afdeling i Bu􀀮pesgebiet for den pågældende handel. Hvis det viser sig under kontrollen, at uberettigede indvendinger er produceret, skal klienten afholde de afholdte omkostninger pro rata.

14. Entreprenøren forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer indtil fuld betaling af hans faktura. Hvis titlen under drift af loven, kunden afstår sin fremtid krav mod ejendommen køber i mængden af ​​udestående fordringer til entreprenøren.

Kunden er forpligtet til at forsikre høj kvalitet varer for varigheden af ​​ejendomsforbeholdet mod brand, vand, tyveri og indbrud tilstrækkeligt, hvis det er nødvendigt, vil han overdrage de forsikringskrav i mængden af ​​elementet værdien eller mængden af ​​udestående fordringer til entreprenøren. Klienten skal bevise forsikringens indgåelse ved skriftlig bekræftelse af forsikringsselskabets forsikring til kontrahenten inden for en frist på 1 o dage.

I tilfælde af beslaglæggelse af varer under ejendomsforbehold har kunden til straks underrette entreprenøren skriftligt display og informere panthaver af ejendomsforbeholdet. Klienten har ikke ret til at sælge, give væk, pantsætte eller overdrage de varer, der leveres under beholdning af ejendomsretten som sikkerhed.

15. Udførelsesstedet er klientens sæde. Såfremt begge kontraherende parter er handlende, skal kontrahentens forretningssted aftales som kompetenceområde.


databeskyttelse

Vi er meget tilfredse med din interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse har en meget høj prioritet for ledelsen af ​​Günter Niendorf Bau- und Möbeltischlerei | Glarmester. Brug af internetsiderne til Günter Niendorf Bau- und Möbeltischlerei | Glazier er grundlæggende muligt uden nogen angivelse af personlige data. Men hvis en berørt person ønsker at bruge vores virksomheds særlige tjenester via vores hjemmeside, kan det være nødvendigt med personlig databehandling. Hvis behandling af personoplysninger er påkrævet, og der ikke er noget retsgrundlag for sådan behandling, søger vi generelt det registrerede samtykke.

Den behandling af personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer på en pågældende person, skal altid være i overensstemmelse med forordningen om databeskyttelse og i overensstemmelse med selskabets Günter Niendorf konstruktion og møbelsnedkeri | Glaserei gældende landespecifik privatlivspolitik. Ved hjælp af denne fortrolighedspolitik, vil vores firma gerne informere offentligheden om karakteren, omfanget og formålet med de indsamlet af os, der anvendes og forarbejdes personoplysninger. Derudover informeres de registrerede om deres rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik.

Virksomheden Günter Niendorf Bygge- og møbelforarbejdning | Glazier har implementeret som ansvarlig for behandlingen af ​​en lang række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre konsekvent maksimal beskyttelse af forarbejdede via denne hjemmeside personoplysninger. Ikke desto mindre kan internetbaserede datatransmissioner generelt have sikkerhedshuller, således at absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Af denne grund er alle berørte personer fri til at indsende personoplysninger til os på alternative måder, fx telefonisk.

 1. Termbestemmelser

  Günter Niendorf Bau- und Möbeltischlerei ‘s privatlivspolitik Glarmester er baseret på den terminologi, som den europæiske lovgiver og lovgiver benytter ved vedtagelsen af den generelle databeskyttelsesforordning (DS-GVO). Vores privatlivspolitik skal være let at læse og forstå for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette, vil vi gerne på forhånd forklare den anvendte terminologi.

  Vi bruger følgende vilkår i denne privatlivspolitik, herunder men ikke begrænset til:

  • a) personlige data

   Personoplysninger er oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt “registrerede”). En fysisk person anses for at være identificerbar, som direkte eller indirekte, især ved tilknytning til en identifikator som et navn, et identifikationsnummer, lokationsdata, en online identifikator eller et eller flere specielle træk, udtrykker den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af denne fysiske person kan identificeres.

  • b) berørt person

   Berørt person er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den registeransvarlige.

  • c) behandling

   Behandling betyder enhver proces eller serie af operationer, der er relateret til personoplysninger, såsom indsamling, indsamling, organisering, organisering, lagring, tilpasning eller ændring, læsning, forespørgsel, anvendelse, med eller uden hjælp af automatiserede procedurer offentliggørelse ved indsendelse, formidling eller anden form for bestemmelse, forsoning eller forening, begrænsning, sletning eller destruktion.

  • d) Begrænsning af forarbejdning

   Begrænsning af behandlingen er mærkning af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.

  • e) profilering

   Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at bruge disse personlige oplysninger til at evaluere visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, især aspekter vedrørende jobpræstationer, økonomisk situation, sundhed, personlig At analysere eller forudsige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller flytning af den fysiske person.

  • f) pseudonymization

   Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personlige data ikke længere kan tilskrives et bestemt registreret uden behov for yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger holdes adskilt og underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke tildelt en identificeret eller identificerbar fysisk person.

  • g) Ansvarlig eller controlleren

   Den registeransvarlige eller controller er den fysiske eller juridiske person, myndighed, organ eller organ, der alene eller i samråd med andre beslutter om formål og midler til behandling af personoplysninger. Når formålene med og midlerne til sådan behandling er fastsat i EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for hans udpegelse være fastsat i henhold til EU-lovgivningen eller national ret.

  • h) processorer

   Processoren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige.

  • i) modtager

   Modtageren er en fysisk eller juridisk person, agentur, agentur eller anden enhed, til hvem Personoplysninger udleveres, uanset om det er tredjepart. Myndigheder, der måtte modtage personoplysninger i henhold til EU-lovgivningen eller national ret i forbindelse med en bestemt mission, betragtes ikke som modtagere.

  • j) tredje

   Tredje er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, organ eller organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, processoren og de personer, der er bemyndiget under den registeransvarlige eller processoren til at behandle personoplysningerne.

  • k) samtykke

   Samtykke gives frivilligt og utvetydigt i form af en erklæring eller anden entydig bekræftende handling fra den registrerede for den konkrete sag, hvormed den registrerede angiver, at de indvilliger i behandling af personoplysninger vedrørende ham / hende er.

 2. Navn og adresse på controlleren

  Den ansvarlige person som defineret i den generelle databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslovgivninger i Den Europæiske Unions medlemsstater og andre bestemmelser med databeskyttelses karakter er:

  Jürgen Niendorf
  Günter Niendorf Bau- und Möbeltischlerei | Glaserei
  Osterallee 200
  24944 Flensburg
  Telefon +49 (0) 461 / 36006
  E-Mail: info@tischlerei-niendorf.de
  Website: https://www.tischlerei-niendorf.de

  Günter Niendorf Bau- und Möbeltischlerei | Glaserei udpeger ikke en databeskyttelsesansvarlig. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte den ansvarlige Jürgen Niendorf.

 3. cookies

  Günter Niendorf Bau- und Möbeltischlerei’s internetsider | Glarmester bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

  Mange websites og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikation af cookien. Den består af en streng, hvorigennem internet sider og servere kan tildeles til den specifikke internetbrowser, i hvilken cookien blev gemt. Dette tillader besøgte websteder og servere at skelne individets browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt webbrowser kan genkendes og identificeres af det unikke cookie-id.

  Gennem brugen af ​​cookies har firmaet Günter Niendorf Bau- und Möbeltischlerei | Glaserei giver brugere af denne hjemmeside mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookieindstillingen.

  Ved hjælp af en cookie kan information og tilbud på vores hjemmeside optimeres i brugerens forstand. Cookies tillader os, som allerede nævnt, at genkende brugerne af vores hjemmeside. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores hjemmeside. For eksempel skal brugeren af ​​et websted, der bruger cookies, ikke genindtræde deres legitimationsoplysninger hver gang de besøger hjemmesiden, da dette sker på hjemmesiden og den cookie, der er gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er kagen til en indkøbskurv i online shop. Onlinebutikken husker de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.

  Den registrerede kan til enhver tid forhindre, at cookies indstilles via vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed modsætter sig permanent indstillingen af ​​cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies slettes til enhver tid via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af ​​cookies i den anvendte internetbrowser, kan ikke alle funktioner på vores hjemmeside være fuldt anvendelige.

 4. Indsamling af generelle data og oplysninger

  Günter Niendorf Bau- und Möbeltischlerei’s hjemmeside | Glarmester opdaget af hvert opkald til internettet gennem en person eller et automatiseret system et sæt generelle data og informationer. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. kan detekteres (1) Browser anvendte typer og versioner, (2) operativsystemet få adgang til systemet, (3) det websted, hvorfra en tilgængeliggørelse-system til vores banen passerer (såkaldt henvisende), (4) sub-sites, som på en adgang til systemkortets er drevet på vores hjemmeside, (5) dato og tidspunkt for adgang til hjemmesiden, (6) en internetprotokol-adresse (IP-adresse), (7) af Internet udbyder af have adgang til systemet og (8) andre lignende data og oplysninger, der anvendes i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

  Ved brug af disse generelle data og oplysninger foretrækker Günter Niendorf bygge- og møbelforarbejdning | Glazier ingen konklusioner om den berørte person. Denne information er snarere forpligtet til at (1) levere indholdet på vores hjemmeside korrekt, (2) at forbedre indholdet af vores hjemmeside og reklame for dem at sikre (3) den fortsatte driften af ​​vores IT-systemer og teknologien af ​​vores hjemmeside samt ( 4) at give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for retshåndhævelse i tilfælde af en cyberattack. Denne anonyme data indsamles og information gennem selskabet Günter Niendorf konstruktion og møbelsnedkeri | Glarmester derfor den ene hånd statistisk og yderligere analyseret med det formål at øge privatlivets fred og datasikkerhed i vores virksomhed til i sidste ende sikre et optimalt niveau af beskyttelse af personoplysninger, der behandles af os. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes separat fra alle personlige data, der leveres af en berørt person.

 5. Kontakt via hjemmesiden

  Günter Niendorf Bau- und Möbeltischlerei’s hjemmeside | Glaserei indeholder oplysninger, der kræves ifølge loven, så vi hurtigt kan kontakte vores firma og kommunikere direkte med os, som også indeholder en generel adresse på den såkaldte elektroniske post (e-mail-adresse). Hvis en berørt person kontakter datastyringen via e-mail eller via et kontaktformular, gemmes de personlige data fra den registrerede automatisk. Sådanne personoplysninger, der frivilligt overføres af en person til controlleren, opbevares med henblik på behandling eller kontakt med den registrerede. Der er ingen videregivelse af disse personoplysninger til tredjeparter.

 6. Rutinemæssig sletning og blokering af personlige data

  Den registeransvarlige behandler og opbevarer kun den registreredes personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opnå formålet med opbevaring eller i givet fald af de europæiske direktiver eller forskrifter eller af enhver anden lovgiver i love eller bestemmelser, som den registeransvarlige var forudsat.

  Hvis opbevaringsformål udelades, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet i de europæiske direktiver eller forordninger eller andre relevante lovgivere udløber, bliver personoplysningerne rutinemæssigt blokeret eller slettet i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser.

 7. Den berørte persons rettigheder

  • a) Ret til bekræftelse

   Hvert registrerede har ret, som de europæiske tilsynsmyndigheder og tilsynsmyndigheder indrømmer, at kræve, at den registeransvarlige bekræfter, om personoplysninger vedrørende ham / hende behandles. Hvis en berørt person ønsker at gøre brug af denne ret til bekræftelse, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos controlleren.

  • b) Ret til information

   Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har til enhver tid ret til at få oplysninger fra den registeransvarlige gratis fra de personoplysninger, der er lagret om ham, og en kopi af disse oplysninger. Desuden har den europæiske lovgiver og regulator givet den registrerede følgende oplysninger:

   • forarbejdningsformålene
   • De kategorier af personoplysninger, der behandles
   • modtagerne eller kategorierne af modtagere, til hvem personoplysninger er blevet videregivet eller ikke afsløres, især i modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
   • hvis det er muligt, den planlagte varighed, hvorpå personoplysningerne gemmes eller, hvis det ikke er muligt, kriterierne for at bestemme varigheden
   • retten til at rette op eller slette personoplysninger om ham eller forarbejdning af den ansvarlige eller ret til at gøre indsigelse mod denne behandling
   • Eksistensen af ​​en ret til appel til en tilsynsmyndighed
   • Hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede: All tilgængelig information om datakilden
   • eksistensen af ​​en automatiseret beslutningsproces, herunder profilering i overensstemmelse med artikel 22, stk 1 og 4 DS-GMO og – i hvert fald i disse tilfælde – meningsfuld information om den involverede logik og omfanget og den ønskede effekt af denne behandling for den registrerede

   Derudover har den registrerede ret til adgang til, om personoplysninger er blevet videregivet til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis det er tilfældet, har den registrerede ret til at få oplysninger om de relevante garantier i forbindelse med overførslen.

   Hvis en interesseret part ønsker at udøve denne ret til information, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos den registeransvarlige.

  • c) Ret til berigtigelse

   Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den ret, som den europæiske lovgiver har givet ret til at kræve øjeblikkelig korrektion af unøjagtige personoplysninger om ham / hende. Endvidere har den registrerede ret til at anmode om færdiggørelse af ufuldstændige personoplysninger, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring under hensyntagen til formålet med behandlingen.

   Hvis en berørt person ønsker at udøve denne ret til rettelse, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos den registeransvarlige.

  • d) Ret til annullering (ret til at blive glemt)

   Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, skal have ret til at få de europæiske direktiver og tilsynsmyndigheder til at kræve, at den registeransvarlige straks sletter personoplysningerne om ham, forudsat at en af følgende grunde er opfyldt, og behandlingen ikke er påkrævet:

   • Personoplysningerne er blevet indsamlet eller på anden måde behandlet til sådanne formål, som de ikke længere er nødvendige for.
   • Den registrerede trækker det samtykke, som behandlingen var baseret på, artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, og mangler andre retsgrundlag for behandling.
   • I overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i GDPR fremsætter den registrerede en indsigelse mod behandlingen, og der foreligger ikke nogen retlig begrundelse for behandlingen eller det registrerede i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR Indsigelse mod behandlingen.
   • Personoplysningerne blev behandlet ulovligt.
   • Erstatningen af ​​personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen eller national lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt.
   • Personoplysningerne blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til artikel 8, stk. 1, i GDPR.

   Hvis en af de ovennævnte grunde gælder, og et registreret person sletter personlige data fra Günter Niendorf Bau- und Möbeltischlerei | Hvis de ønsker at arrangere det, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos controlleren. Medarbejderen i firmaet Günter Niendorf konstruktion og møbelsnedkeri | Glaserei vil sørge for, at sletningsanmodningen bliver opfyldt med det samme.

   Hvis de personoplysninger virksomheden Günter Niendorf konstruktion og møbelsnedkeri | .. Glazer offentliggøres og vores selskab er forpligtet som ansvarlig i henhold til artikel 17, § 1 i DS GMO’er til sletning af personoplysninger til det, virksomheden Günter Niendorf konstruktion og møbelsnedkeri | Glazer under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved implementering passende foranstaltninger, herunder teknisk at sætte en anden for de registeransvarlige, der behandler de offentliggjorte persondata på varsel, at den pågældende person fra disse andre for den dataansvarlige af alt sletningen har opfordret til links til disse personlige data eller kopier eller replikationer af persondata, for så vidt som en sådan behandling ikke er nødvendig. Medarbejderen i firmaet Günter Niendorf konstruktion og møbelsnedkeri | Glazier vil arrangere det nødvendige i individuelle tilfælde.

  • e) Ret til begrænsning af forarbejdning

   Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret, som er givet af det europæiske direktiv og den regulerende myndighed, at kræve, at den registeransvarlige begrænser behandlingen, hvis en af følgende betingelser gælder:

   • Nøjagtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede i et tidsrum, der gør det muligt for den registeransvarlige at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne.
   • Behandlingen er ulovlig, den registrerede nægter at slette de personlige data og i stedet anmoder om begrænsning af brugen af personoplysninger.
   • Datastyringen har ikke længere brug for personoplysningerne med henblik på behandling, men den registrerede kræver, at de hævder, udøver eller forsvarer deres rettigheder.
   • Den pågældende har gjort indsigelse mod forarbejdningsansøgningen. Artikel 21, stk. 1 DS-GVO, og det er endnu ikke klart, om den ansvarlige persons legitime grunde opvejer den pågældende persons skyld.

   Hvis en af ovennævnte betingelser er opfyldt, og et registreret har begrænsningen af personlige data fra Günter Niendorf Bau- und Möbeltischlerei | Glazier kan ønske at gøre det, hun kan til enhver tid kontakte en medarbejder hos controlleren. Medarbejderen i firmaet Günter Niendorf konstruktion og møbelsnedkeri | Glaserei vil medføre begrænsning af behandlingen.

  • f) Ret til dataoverførbarhed

   Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, skal have ret til at få de personoplysninger, der vedrører ham / hende, tildelt en registeransvarlig af den registrerede i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format. Det har også at sende disse data til en anden afgift uden at blive hæmmet af de ansvarlige, som personoplysningerne er blevet leveret til højre, forudsat at behandlingen på samtykke i henhold til art. 6, stk. 1 point en DS-GMO eller art. 9 para . 2, litra a DS-GMO eller på en kontrakt i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra b DS-GMO baserede og udførte behandling ved hjælp af automatiserede procedurer, forudsat at behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af ​​en opgave, der er i den offentlige interesse eller under udøvelse af offentlig myndighed, som er blevet tildelt den ansvarlige person.

   Desuden den registrerede 1 DS-GMO har i at udøve deres ret til data portabilitet under Art. 20 stk. For at opnå, at personoplysninger overføres direkte fra en afgift til en anden afgift, hvis dette er teknisk muligt, og hvis loven, dette påvirker ikke andres rettigheder og friheder.

   At udøve retten til data portabilitet, den berørte person kan til enhver tid til en medarbejder i virksomheden Günter Niendorf konstruktion og møbelsnedkeri | Drej glasbutik.

  • g) Ret til indsigelse
   Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, skal til enhver tid af det europæiske direktiv og den regulerende myndighed have ret til at behandle personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e) eller f DS-GVO modsætter sig. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

   Virksomheden Günter Niendorf Bygge- og møbelforarbejdning | Glazier behandler ikke længere personlige data i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan bevise overbevisende legitime begrundelser for behandling, der overstiger de registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen bevirker, udøver eller forsvarer juridiske påstande ,

   Virksomheden Günter Niendorf behandler byggeri og møbelsnedkeri | Glaserei personoplysninger til at drive direct mail, har den registrerede ret til at til enhver tid protestere mod behandling af personoplysninger med henblik på sådan reklame. Dette gælder også for profilering, for så vidt som det er forbundet med sådan direkte mail. Modsiger den registrerede firmaet Günter Niendorf Bau- und Möbeltischlerei | Glarmesterforarbejdning til direkte marketingformål, så firmaet Günter Niendorf konstruktion og møbelforarbejdning | Glaserei behandler ikke længere personoplysningerne til disse formål.

   Derudover har den registrerede ret af grunde, der skyldes hans / hendes særlige situation, mod behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende, som er hos Günter Niendorf Bau- und Möbeltischlerei Glazier til videnskabelig eller historisk forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til § 89, stk. 1 DS-GVO, at gøre indsigelse, medmindre sådan behandling er nødvendig for at opfylde en opgave af almen interesse.

   For at udøve retten til indsigelse kan den registrerede direkte kontakte enhver medarbejder hos Günter Niendorf Bau- und Möbeltischlerei | Kontakt Glazier eller en anden medarbejder. Den pågældende person er også gratis, i forbindelse med brugen af ​​informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58 / EF at udøve deres ret ved hjælp af automatiserede processer, hvor tekniske specifikationer.

  • h) Automatiske beslutninger fra sag til sag, herunder profilering
   Enhver person impliceret i behandlingen af ​​personoplysninger har ret givet af de europæiske direktiver og forordninger donorer, ikke én udelukkende på automatiseret behandling – herunder profilering – at være genstand-baserede beslutning, som udfolder sig i løbet retsvirkning eller i væsentlig grad påvirker ham på samme måde, forudsat at (1) beslutning ikke hensyn til indgåelsen eller udførelsen af ​​en kontrakt mellem den registrerede og den ansvarlige er påkrævet, eller (2), er tilladt af lovgivningen i EU eller medlemsstaterne, der er omfattet at oplade og denne lovgivning passende foranstaltninger at beskytte rettighederne og frihederne samt den registreredes legitime interesser eller (3) med den registreres udtrykkelige samtykke.

   Hvis afgørelsen (1) med henblik på indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og den ansvarlige er påkrævet, eller (2) det sker med udtrykkeligt samtykke fra den enkelte, opfylder virksomheden Günter Niendorf konstruktion og møbelsnedkeri | Glarmester passende foranstaltninger til at beskytte de rettigheder og friheder og legitime interesser for den registrerede, herunder mindst retten til at opnå af en persons indgriben på den del af de ansvarlige, at en erklæring om sin egen position og til at anfægte afgørelsen tilhører.

   Hvis den registrerede ønsker at kræve automatiserede beslutningsret, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos controlleren.

  • i) Ret til at tilbagekalde et samtykke om databeskyttelse
   Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykke til behandling af personoplysninger i henhold til det europæiske direktiv og reguleringsmyndigheden.

   Hvis den registrerede ønsker at hævde deres ret til at inddrage samtykke, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos den registeransvarlige.

 8. Fortrolighedspolitik for brug og brug af Facebook
  Controlleren har integrerede komponenter af firmaet Facebook på denne hjemmeside. Facebook er et socialt netværk.

  Et socialt netværk er et internetbaseret socialt mødested, et online-fællesskab, som typisk giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform til at udveksle synspunkter og oplevelser, eller tillader internettet at levere personlige eller forretningsmæssige oplysninger. Facebook giver brugerne af sociale netværk mulighed for at oprette private profiler, uploade billeder og socialisere via venneanmodninger.

  Operationsselskabet Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Personer med ansvar for behandling af personoplysninger, hvis en berørt person bor uden for USA eller Canada, er Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland.

  Hvert besøg på et af de enkelte sider på denne hjemmeside, som drives af controlleren, og som en Facebook-komponent (Facebook plug-in) er integreret, internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologi system automatisk af respektive Facebook Komponent forårsager en repræsentation af den tilsvarende Facebook-komponent i Facebook for at downloade. En oversigt over alle Facebook-plug-ins findes på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Som led i denne tekniske proces modtager Facebook oplysninger om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der er besøgt af den pågældende.

  Hvis den registrerede er samtidigt logget ind på Facebook, genkender Facebook ved hvert besøg på vores hjemmeside af den registrerede og under hele varigheden af ​​det respektive ophold på vores hjemmeside, hvilken specifik underside af vores hjemmeside det registrerede besøger. Disse oplysninger indsamles via Facebook-komponenten og tildeles af Facebook til den pågældende Facebook-konto hos den registrerede. Hvis den pågældende person aktiverer en af ​​de Facebook-knapper, der er integreret på vores hjemmeside, f.eks. Knappen “Ligesom”, eller hvis den berørte person kommenterer, tildeler Facebook denne information til den personlige Facebook-brugerkonto for den pågældende person og gemmer disse personoplysninger ,

  Facebook modtager altid oplysninger via Facebook-komponenten, som den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget ind på Facebook samtidig med at de har adgang til vores hjemmeside; Dette sker uanset om personen klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til Facebook ikke er ønsket af den registrerede, kan det forhindre overførslen ved at logge ud af deres Facebook-konto, før du kontakter vores hjemmeside.

  Datapolitikken offentliggjort af Facebook, som er tilgængelig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, giver information om indsamling, behandling og brug af personoplysninger via Facebook. Det forklarer også hvilke muligheder Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv. Derudover er der forskellige applikationer, som gør det muligt at undertrykke dataoverførsel til Facebook. Sådanne applikationer kan bruges af den registrerede til at undertrykke dataoverførsel til Facebook.

 9. Fortrolighedspolitik for brug og brug af Google Maps
  Vi omfatter kort fra Google Maps-tjenesten leveret af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. For mere information og Googles gældende privatlivspolitik, besøg: https://www.google.com/policies/privacy/ hvad Google gemmer om dig og måder at forhindre det på at ske her: https://adssettings.google. dk / autentificeret.

 10. retsgrundlaget for behandling
  Art. 6 Jeg tændt en DS-GMO tjener vores virksomhed som et retsgrundlag for behandlinger, hvor vi søger samtykke til et bestemt formål behandling. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger for at opfylde en kontrakt, den kontraherende part er den person, der, som det er tilfældet med behandlinger, der er nødvendige for en levering af varer eller levering af en hvilken som helst anden tjeneste eller ydelser, er behandlingen baseret på Art. 6 jeg tændt b DS GMO’er. Der kræves Det samme gælder for sådanne behandlinger, at det forud for aftalens indgåelse gennemføre foranstaltninger, såsom i tilfælde af anmodninger om vores produkter eller tjenester. Vores virksomhed er omfattet af en retlig forpligtelse, som en behandling af personoplysninger er nødvendig, såsom for opfyldelsen af ​​skattemæssige forpligtelser, er behandlingen baseret på art. 6 Jeg tændt c DS GMO’er. I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger være nødvendigt at beskytte de vitale interesser registreredes eller en anden person. Dette ville være tilfældet, hvis en besøgende ville blive såret i vores virksomhed og derefter hans navn, hans alder, hans sygesikring data eller andre vitale oplysninger til en læge, hospital eller andre tredjeparter skulle være bestået. Derefter behandlingen på artikel ville. 6 Jeg tændt d DS GMO hvile.
  I sidste ende kunne behandlinger på art. 6 Jeg tændt f DS GMO hvile. På dette retsgrundlag baseret behandlinger, der ikke er omfattet af nogen af ​​de ovennævnte retsgrundlag når behandlingen for at beskytte en legitim interesse i vores virksomhed eller en tredjepart er påkrævet, medmindre opvejer interesser eller de grundlæggende rettigheder og friheder den registrerede. Sådanne forædlingsprocesser er særligt os derfor tilladt, fordi de specifikt blev nævnt af de europæiske lovgivere. Han udstrækning betragtes som en legitim interesse kan anses for at foreligge, hvis den pågældende er en klient af afgiften (betragtning 47 sætning 2 DS-GMO).

 11. Autoriserede interesser i forarbejdning, som forvaltes eller tredjemand forfølger

  Er behandlingen af personoplysninger baseret på artikel 6 jeg tændte. f DS-GMO er vores legitime interesse i at drive vores forretning til gavn for alle vores medarbejdere og aktionærer.

 12. Varighed, hvor dine personlige oplysninger er gemt

  Kriteriet for varigheden af opbevaring af personoplysninger er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter deadline vil de tilsvarende data blive slettet rutinemæssigt, hvis de ikke længere er forpligtet til at opfylde kontrakten eller at indlede en kontrakt.

 13. Juridiske eller kontraktlige bestemmelser for udlevering af personoplysninger Nødvendighed for indgåelse af kontrakten Den registreredes forpligtelse til at fremlægge personoplysninger mulige konsekvenser af ikke-bestemmelse

  Vi vil præcisere, at bestemmelsen af ​​personoplysninger er påkrævet ved lov i nogle tilfælde (f.eks skattelove) eller også fra kontraktlige aftaler (f.eks oplysninger om entreprenøren) kan medføre.
  Nogle gange kan det være nødvendigt at indgå en kontrakt, som enhver interesseret person giver os personlige data, som skal behandles i den rækkefølge af os. For eksempel er den registrerede forpligtet til at give os personlige oplysninger, når vores firma indgår en kontrakt med hende. Manglende levering af personoplysninger vil betyde, at kontrakten med den pågældende ikke kunne lukkes.
  Inden personlige oplysninger leveres af den berørte person, skal den pågældende kontakte en af ​​vores medarbejdere. Vores medarbejdere rydder de berørte enkelte tilfælde også af, om ydelsen af ​​personlige data, der kræves ved lov eller kontrakt eller er forpligtet til kontrakten, hvis der er en forpligtelse til at levere de personlige data, og hvilke konsekvenser vil det manglende personlige oplysninger.

 14. Eksistensen af automatiseret beslutningstagning

  Som ansvarlig virksomhed afstår vi fra automatisk beslutningstagning eller profilering.

Denne fortrolighedspolitik er blevet leveret af generaldirektoratet for generaldirektorat for DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, som Eksternt privatkonsulent Landshut er i samarbejde med RC GmbH de genbrugte brugte computere og advokatfirmaetBildrechte
© Tischlerei Günter Niendorf
© Maike Liepolt – freshkonzept.de
© Julia Vadi – fotolia.com
© denisismagilov – fotolia.com
© denisismagilov – fotolia.com
© Leonid Nyshko – fotolia.com
© Willy Vendeville – fotolia.com
© Jaques Palut – fotolia.com
© Elena Elisseeva – fotolia.com
© Yali Shi – fotolia.com
© Mary Lane – fotolia.com
© Rosa Romero Ulpiano – fotolia.com
© Paul Bodea – fotolia.com
© Feng Yu- fotolia.com
© Laurent Andremont – fotolia.com
© Cheko- fotolia.com
© ITnok – fotolia.com
© Sandro di carlo darsa – fotolia.com
© Norbert Zeller – fotolia.com
© danielfotograf – fotolia.com