kolofon

gemäß § 10 Absatz 3 MDStV

Günter Niendorf
Bygnings- og møbelsnedkeri | Glasmestervœrksted

Osterallee 200
24944 Flensburg (Deutschland)

Tel.: 0049 461 36006
Fax: 0049 461 36008

E-Mail: info@tischlerei-niendorf.de
Internet: www.tischlerei-niendorf.de

Forretningsfører: Jürgen Niendorf

Beføjet håndvœrkskammer: Flensburg
Indregistreret i håndvœrkerregister:
Virksomhedsnr.: 211 040 5718
Snedkeri gem. §7.1a HwO
Glasmestervœrksted gem. §7 a HwO

USt-IdNr.: DE 17 88 34 110

Vores vilkår og betingelser for download

Henvisning til EU-tvistbilæggelse:
Europa-Kommissionen tilbyder en platform på http://ec.europa.eu/consumers/odr Online Dispute Resolution (OS) klar, hvor vi ikke deltager.

PaintStore

Generelle leverings- og betalingsbetingelser

1. Alle salgs- og retlige transaktioner udføres udelukkende efter følgende betingelser. Afvigende aftaler, især modstridende vilkår og betingelser kræver udtrykkeligt skriftligt samtykke. Ved at afgive en ordre og indgå kontrakten accepterer klienten betingelserne som bindende. Alle supplerende aftaler krævede Schriftlorm til deres effektivitet.

Den mulige juridiske ugyldighed af en del af følgende betingelser er gyldigheden af ​​det andet indhold deraf uden indflydelse.

2. Tilbud er ikke bindende og kan ændres indtil den skriftlige ordrebekræftelse.

De er betinget af selvforsyning, såfremt entreprenøren har indgået en kongruent sikringstransaktion.

De dokumenter, der tilhører tilbuddet – som illustrationer, tegninger og farvespecifikationer – er kun omtrentlige. Skulle det efter den kommer til dimensionelle eller antal variationer ordre, en korrektion er foretaget på grundlag af den angivne tilbud bulk og priser.

3. De kontraherende regler gælder for alt byggeri (VOB), hvis ikke under eller i ordrebekræftelsen bestemmer andet eller andre særlige arrangementer er lavet. Betingelserne for VOB blev set eller afleveret.

4. Force majeure, uforudsete alvorlige forstyrrelser forlænger leveringstiden med forsinkelsens varighed. Om optagelse af en sådan forsinkelse, vil kunden blive informeret straks fra starten, både den forventede varighed og afslutning af forsinkelsen. Hvis forsinkelsen urimelig lang, kan hver af parterne opsige med godtgørelse for arbejde udført til gengæld kontrakten. Andre kompensationer påløber ikke under de ovennævnte omstændigheder.

Hvis entreprenøren ikke er i stand til at opfylde de aftalte ydeevne og leveringstid af andre grunde, har kunden til at sætte ham i standard skriftligt og bevilge en rimelig forlængelse af den type og omfang, medmindre ydelsen er bestemt af kalenderen.

Klienten kan kræve erstatning for forsinkelse i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed fra entreprenøren, hans juridiske repræsentant eller agent har gjort gældende. Ansvaret for ringe forsømmelighed er udelukket. Ovennævnte forordning gælder ikke for skade på liv, krop eller sundhed.

For levering af genstande sker forsendelsen fra værkstedet eller lageret på bekostning og risiko for kunden. Entreprenøren er berettiget til rimelige delvise ydelser, såfremt byggeproceduren tillader det i samråd med kunden. EV1i. Individuelle ydelser kræver et tillæg, hvis byggepladsen skal kontaktes flere gange.

5. Kan levering som følge af forhold, som kunden er ansvarlig, ikke gjort på den aftalte dato, overgår risikoen på det tidspunkt overført til kunden, hvor den har modtaget angivelse af parathed til levering. Efterfølgende opbevaringsomkostninger bæres af kunden, så materialet værdi vil blive opkrævet.

6. Godkendelse af leveringen eller tjenesteydelserne skal ske efter anmeldelse af afslutning uden forsinket forsinkelse. Dette gælder også for selvstændige delleverancer eller tjenester. Hvis kunden har gjort i bygge varer eller tjenesteydelser eller dele af den i brug, så 12 no. 5, nr. 2 VOB gælder i henhold til punkt fald efter 6 dages lnbenutznahme som bevirkes.

7. I tilfælde af klager skal entreprenøren have mulighed for at afprøve det på stedet. I tilfælde af berettigede klager vil fri rettelse blive gennemført inden for en rimelig frist.

8. Garantien er overtaget til byggearbejde i henhold til VOB. Entreprenøren garanterer, at dets ydeevne på det tidspunkt med faldende de kontraktligt garanterede egenskaber, svarer til reglerne i kunst og er ikke påvirket af fejl, der annullere værdi eller egnethed til den sædvanlige eller formodes ifølge anvendelsen kontrakten eller afbøde. Han er altid ansvarlig for grov uagtsomhed og hensigt med sine vicarious agenter; men ikke ud over. I øvrigt er en garanti udelukket, hvis de plejeinstruktioner, der er givet til kunden, ikke påviseligt er overholdt. Klager skal indberettes skriftligt uden skyldig forsinkelse.

9. Levering – Installation – Demontering

9.1 Ved levering antages det, at køretøjet kan køre og losse direkte til bygningen. Yderligere omkostninger, der er forårsaget af yderligere transportruter eller på grund af vanskelig levering fra køretøjet til bygningen, vil blive opkrævet særskilt. Krævede kranomkostninger er på bekostning af kunden. Trapper skal være acceptable. Hvis udførelsen af ​​kontrahenten eller den af ​​ham udpegede person er hæmmet af omstændigheder, som kunden er ansvarlig for, skal de tilsvarende omkostninger (såsom arbejdstid og billetpris) opkræves.

9.2 Hvis varerne ikke kan samles ved ankomsten af ​​vores forsamlingsbesætningsmedlem på grund af omstændigheder, som kunden er ansvarlig for, er kunden forpligtet til at refundere omkostningerne for det mislykkede forsamlingsbesætningsmedlem. Ankomst- og afgangstider for udførelse og levering beregnes som arbejdstid. Det samme gælder for indkøb af uforudsigelige reservedele, såkaldte samlingsture.

9.3 Hvis installationsomkostningerne er inkluderet i prisen som aftalt, kræver dette normale monteringsmuligheder. Stilladser og andet arbejde er ikke en del af vores forsamlingsforpligtelser og opkræves separat.

9.4 Hvis demonteringsomkostninger indgår i prisen som aftalt, kræver dette normale demonteringsmuligheder. Afmontering af vinduer omfatter ikke demontering og flytning af indvendige vindueskarme. Dette arbejde kan dog udføres af os for en særlig afgift.

9.5 Skader på vindueskarm, fliser og andre skader på bygningen, som nødvendigvis opstår under installation og tilpasning af vinduer, er udelukket fra ansvar.

Klienten er forpligtet til at angive placeringen af ​​forsyningslinjer inden samling. Et ansvar for skader på udbudslinjer er udelukket undtagen i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed.

9.6 Køber er ansvarlig for en uhindret montering på ethvert tidspunkt og for tilstedeværelsen af ​​en elektrisk tilslutning (mindst 20 ampere beskyttet, med en maksimal afstand på 30 m fra det respektive monteringspunkt.

9.7 Monterede rammer, ankre og rammer skal være korrekt gipset umiddelbart efter montering. Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder vores garantibeskatning, medmindre skaden ikke er årsagssammenhængende i forbindelse med manglende gips. Dette gælder også, hvis samlingen ikke er udført af os.

9.8 Maleri og vægpapir er ikke en del af vores ydelser.

10. Ejerskab og ophavsret til omkostningsoverslag, tegninger, udkast og beregninger foretaget af entreprenøren er forbeholdt. Sådanne dokumenter må ikke kopieres eller gøres tilgængelige for entreprenøren uden samtykke fra entreprenøren. Til tegninger, udkast og beregninger udtrykkeligt bestilt på vegne af kunden, skal det aftalte gebyr betales, selv om en ordre ikke er afgivet. Tilbud kan blive opkrævet ved forudgående aftale, selvom bestillingen ikke er placeret.

11. Priserne er nettopriser. Moms vises separat. Medmindre lovgiver har etableret en omsætningsafgift stigning under udførelsen af ​​ordren, entreprenøren forpligter den nye moms på de nettopriser til faktura og kunden er forpligtet til at betale for den nye moms. De endelige beløb, der er angivet i tilbuddet, er bestemt efter vores bedste viden og skal forstås som tilnærmelsesværdige værdier, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. De gælder kun i udelt for at tjenester, der tilbydes / eller leverancer og – i tilfælde af anlægsarbejder – af den fortsatte præstationsevne hos entreprenøren, medmindre afbrydelse af strømmen mulighed fra ordre-tager, er i gæld.

Prisaftalerne for leverancer og ydelser skal forstås som faste priser for perioden på fire måneder efter ordrenes afslutning. Begyndelsen af ​​perioden er dagen for modtagelse af ordrebekræftelsen. Aftaler, som levering og ydeevne periode på mere end fire måneder efter, at kontrakten omfattede entreprenøren er berettiget til at udstede forekommet prisstigninger i købsprisen.

For godtgørelsen gælder DIN-forordningen, som er indeholdt i kontraktbetingelserne for byggearbejde (VOB). Se venligst afsnit 3, sidste sætning af betingelserne. Betingelserne kan ses på forespørgsel.

Hvis der kræves præstation uden for normal arbejdstid, kan det medføre beregning af ekstra løntilskud.

12. Alle tjenester, herunder delvise ydelser, skal betales fuldt ud inden for 8 dage efter deres bidrag eller fakturering. Nedbetalinger skal foretages efter aftale.

Checks accepteres kun til betaling, men ikke ved betaling. I tilfælde af en kontrol protest kan entreprenøren anmode om øjeblikkelig kontant betaling, også for senere forfaldne papirer, mod tilbagesendelse af papiret.

Rente på restancer vil blive opkrævet ved standard bankrente på løbende kredit. P. a. beregnet. De skal fastsættes højere eller lavere, hvis entreprenøren kan bevise en højere rentegodtgørelse, eller køberen kan bevise en lavere byrde.

Betalinger krediteres først til eventuelle dunning omkostninger, renter og derefter til de ældste gæld. En væsentlig forringelse af kundens kreditværdighed giver entreprenøren ret til at kræve forskud eller sikkerhedsindskud.

Hvis kunden ikke overholder aftaler betalings-, er entreprenøren berettiget til en afdragsfri periode truet af afvisning og at opsige kontrakten efter udløbet eller at kræve erstatning for manglende opfyldelse.

13. Enhver tvist kun eksperter til evaluering af ydeevne og levering fejl er tilladt, som er officielt godkendt af handel og industri Afdeling i Bu􀀮pesgebiet for den pågældende handel. Hvis det viser sig under kontrollen, at uberettigede indvendinger er produceret, skal klienten afholde de afholdte omkostninger pro rata.

14. Entreprenøren forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer indtil fuld betaling af hans faktura. Hvis titlen under drift af loven, kunden afstår sin fremtid krav mod ejendommen køber i mængden af ​​udestående fordringer til entreprenøren.

Kunden er forpligtet til at forsikre høj kvalitet varer for varigheden af ​​ejendomsforbeholdet mod brand, vand, tyveri og indbrud tilstrækkeligt, hvis det er nødvendigt, vil han overdrage de forsikringskrav i mængden af ​​elementet værdien eller mængden af ​​udestående fordringer til entreprenøren. Klienten skal bevise forsikringens indgåelse ved skriftlig bekræftelse af forsikringsselskabets forsikring til kontrahenten inden for en frist på 1 o dage.

I tilfælde af beslaglæggelse af varer under ejendomsforbehold har kunden til straks underrette entreprenøren skriftligt display og informere panthaver af ejendomsforbeholdet. Klienten har ikke ret til at sælge, give væk, pantsætte eller overdrage de varer, der leveres under beholdning af ejendomsretten som sikkerhed.

15. Udførelsesstedet er klientens sæde. Såfremt begge kontraherende parter er handlende, skal kontrahentens forretningssted aftales som kompetenceområde.

Bildrechte
© Tischlerei Günter Niendorf
© Maike Liepolt – freshkonzept.de
© Julia Vadi – fotolia.com
© denisismagilov – fotolia.com
© denisismagilov – fotolia.com
© Leonid Nyshko – fotolia.com
© Willy Vendeville – fotolia.com
© Jaques Palut – fotolia.com
© Elena Elisseeva – fotolia.com
© Yali Shi – fotolia.com
© Mary Lane – fotolia.com
© Rosa Romero Ulpiano – fotolia.com
© Paul Bodea – fotolia.com
© Feng Yu- fotolia.com
© Laurent Andremont – fotolia.com
© Cheko- fotolia.com
© ITnok – fotolia.com
© Sandro di carlo darsa – fotolia.com
© Norbert Zeller – fotolia.com
© danielfotograf – fotolia.com